EnquisasEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 3 10 17 31 78 164 264 3 567 6.03
P2 8 4 22 38 79 139 277 3 567 6.00
P3 6 14 20 41 75 156 254 4 566 5.91
P4 9 14 27 39 70 137 271 3 567 5.90
P5 4 10 22 45 65 129 288 7 563 6.01
P6 2 4 5 17 15 19 83 425 145 5.95
P7 26 13 34 74 112 126 171 14 556 5.33
P8 16 25 37 51 95 113 222 11 559 5.52
P9 6 10 23 41 64 143 282 1 569 5.99