Calidade (SGIC)

Tanto o Máster en Técnicas Estatísticas como o Doctorado en Estatística e Investigación Operativa están adheridos ao Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) dos centros onde se imparten. A continuación se amosan as ligazóns correspondentes:

Informes de seguemento

Indicadores de calidade
A través do seguinte desplegable podense consultar os principais indicadores do Título nos últimos anos. 

Curso 2023/2024
Número total de matriculados 100
Número total de matriculados na USC 53
Número total de matriculados na UDC 26
Número total de matriculados na UVigo 21
Alumnos de novo ingreso 47
Alumnos de novo ingreso na USC 19
Alumnos de novo ingreso na UDC 15
Alumnos de novo ingreso na UVigo 13
Taxa de rendemento do título 59.93
Taxa de éxito do título 67.36
Taxa de abandono do título Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Taxa de eficiencia dos graduados no título 85.71
Taxa de graduación do título Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Duración media dos estudos 2.25
Alumnos con Bolsas AECID, Fundación Carolina, ... 0
Alumnos matriculados en materias soltas ou outro tipo de máster 0
Alumnos matriculados Formación Complementaria/Acceso Doutorado 0
Alumnos doutro máster 1