Calidade

Neste apartado inclúese a información relativa ao ciclo de verificación, modificación, seguimento e acreditación do título. Os resultados máis relevantes do programa poden consultarse no informe de indicadores correspondente á renovación da acreditación.

Documentación Verificación do título

Seguimento 2018 Renovación da acreditación 2021

Sistema de garantía de calidade

O Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa é un título interuniversitario que se ve afectado por distintos procedementos que proveñen dos sistemas de garantía de calidade das tres escolas de doutoramento, aínda que os procedementos xerais de seguemento e renovación da acreditación do título son responsabilidade da universidade coordinadora. Aínda que os sistemas son similares, na medida que o seu deseño responde ás directrices Fides-Audit, sí existen diferenzas destacables en procesos de apoio. Inclúense a continuación ás ligazóns das tres universidades participantes no programa.