Actividades de formación

O Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa conta cun plan de actividades que se renova cada curso, deseñado para fomentar a participación do alumnado nas actividades dos grupos de investigación e para satisfacer as súas demandas formativas específicas.