EnquisasEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 1 6 9 17 41 99 156 2 329 6.08
P2 4 3 10 16 50 87 159 2 329 6.05
P3 2 8 11 21 39 91 155 4 327 6.00
P4 5 8 17 16 48 75 159 3 328 5.91
P5 2 9 8 22 41 75 170 4 327 6.05
P6 1 3 1 7 8 11 50 250 81 6.10
P7 15 9 13 44 65 77 100 8 323 5.37
P8 9 16 16 26 61 68 133 2 329 5.58
P9 3 6 15 19 39 84 164 1 330 6.01