Calidade (SGIC)

Tanto o Máster en Técnicas Estatísticas como o Doctorado en Estatística e Investigación Operativa están adheridos ao Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) dos centros onde se imparten. A continuación se amosan as ligazóns correspondentes:

Informes de seguemento

Indicadores de calidade
A través do seguinte desplegable podense consultar os principais indicadores do Título nos últimos anos. 

Curso 2022/2023
Número total de matriculados 104
Número total de matriculados na USC 57
Número total de matriculados na UDC 30
Número total de matriculados na UVigo 17
Alumnos de novo ingreso 43
Alumnos de novo ingreso na USC 24
Alumnos de novo ingreso na UDC 14
Alumnos de novo ingreso na UVigo 5
Taxa de rendemento do título 54.47
Taxa de éxito do título 56.53
Taxa de abandono do título Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Taxa de eficiencia dos graduados no título 81.22
Taxa de graduación do título Precísanse máis datos para realizar este cálculo
Duración media dos estudos 2.43
Alumnos con Bolsas AECID, Fundación Carolina, ... 0
Alumnos matriculados en materias soltas ou outro tipo de máster 2
Alumnos matriculados Formación Complementaria/Acceso Doutorado 0
Alumnos doutro máster 0