Outros links de interese

Nesta sección preséntase unha selección de enlaces de interese, relacionados en maior ou menor medida co Máster en Técnicas Estatísticas:

Universidades e Departamentos de Estatística / Matemáticas (segundo corresponda) de cada unha delas:

Web oficial da USC, páxina departamento
Web oficial da UDC, páxina departamento
Web oficial da UVigo, páxina departamento


Institutos de Estatística Oficial:

EUROSTAT: The Statistical Office of the European Communities
INE: Instituto Nacional de Estadística
IGE: Instituto Galego de Estadística

Sociedades de Estatística:

SGAPEIO: Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións
SEIO: Sociedade de Estatística e Investigación Operativa