Matriculados por materiaSeleccione a materia e o curso nos menús desplegables e aparecerá un listado cos alumnos matriculados en dita materia.