Liñas de investigación

O profesorado que participa neste Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa pertence a grupos de investigación con proxectos de investigación activos. O programa estrutúrase en dúas grandes liñas de investigación: Estatística e Investigación Operativa.

A liña de Estatística céntrase fundamentalmente en desenvolvementos inferenciales, cunha importante orientación ás técnicas de investigación non paramétrica de curvas en distintos contextos, así como na súa aplicación en problemas teóricos e aplicados.
A investigación na área da Investigación Operativa céntrase na Teoría de Xogos e as súas aplicacións.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
O profesorado do programa pertence aos seguintes grupos de investigación:

 • Modelización, Optimización e Inferencia Estatística (MODES). Grupo de Referencia Competitiva (Xunta de Galicia)
 • Modelos de optimización, decisión, estatística e aplicacións (MODESTYA). Grupo de Referencia Competitiva (Xunta de Galicia)
 • Grupo de Bioestatística e Ciencia de Datos Biomédicos (GRID-BDS). Grupo de Referencia Competitiva (Xunta de Galicia)
 • Statistical Inference, Decision and Operations Research (SIDOR). Grupo de Referencia Competitiva (Xunta de Galicia)

INFORMACIÓN DETALLADA DAS LIÑAS DE INVESTIGACIÓN LIÑA DE INVESTIGACIÓN: ESTATÍSTICA

 • Estimación non paramétrica de curvas.
 • Inferencia en poblacións finitas.
 • Análise de supervivencia.
 • Estatística espacial.
 • Contrastes de especificación.
 • Enxeñería financiera.
 • Modelos aditivos.
 • Modelos funcionais.
 • Modelos direccionais.
 • Modelos incompletos.

LIÑA DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN OPERATIVA

 • Xogos non cooperativos.
 • Xogos cooperativos.
 • Asignación de custos.
 • Deseño de tarifas.
 • Problemas de bancarrota.
 • Índices de poder.
 • Subastas.
 • Problemas computacionais en teoría de xogos.
 • Teoría da decisión.
 • Elección social.
 • Métodos de programación matemática.
 • Teoría de colas.
 • Modelos de inventario.
 • Optimización en redes de fluxo.
 • Problemas de transporte.
 • Problemas de asignación.
 • Problemas de rutas.
 • Problemas de planificación e secuenciación.
 • Modelos interactivos da investigación operativa.
 • Conexións entre a teoría de xogos e a inferencia estatística.