Información das ED

O Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa depende funcionalmente das Escolas de Doutoramento das Universidades participantes. Nas súas respectivas páxinas web pódese atopar información sobre os regulamentos/normativas de aplicación, procesos de admisión e matrícula, actividades formativas, etc.