Órganos de goberno

Comisión do TítuloMembros natos
Sra. Mª Elena Vázquez Cendón (Decana da Facultade de Matemáticas)
Sra. Mercedes Conde Amboage (Responsable de Calidad de la Facultad de Matemáticas)
Sra. Eduarda González Ferreiro (Xestora de Centros)
Sr. José Ameijeiras Alonso (Coordinador general)

Universidade de Santiago de Compostela
Sr. Julio González Díaz (Secretario Comisión)
Sra. Rosa Crujeiras Casais
Sr. César Andrés Sánchez Sellero
Sr. José Ameijeiras Alonso

Universidade da Coruña
Sra. María Luisa Carpente Rodríguez
Sr. Rubén Fernández Casal
Sr. José Antonio Vilar Fernández

Universidade de Vigo
Sr. Jacobo de Uña Álvarez
Sra. María del Carmen Iglesias Pérez
Sra. Leticia Lorenzo Picado

Alumnos do Programa Interuniversitario de Posgrao

Coordinación 


Sr. José Ameijeiras Alonso (Coordinador general e coordinador da Universidade de Santiago de Compostela)
Sra. María Luisa Carpente Rodríguez (Coordinadora da Universidade da Coruña)
Sra. Leticia Lorenzo Picado (Coordinadora da Universidade de Vigo)

Órganos de goberno - Máis información