Mención de Excelencia

Doutoramento con Mención de Excelencia en Estatística e Investigación Operativa (Máster y Doctorado) das tres universidades galegas, UDC, USc y UVigo.

Programa Oficial de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa (MEE2011-0567) distinguido coa Mención hacia a Excelencia polo Ministerio de Educación, concedida para os cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014.

A Axencia Nacional de Evaluación da Calidade e Acreditación (ANECA) dependente do Ministerio de Educación evaluou favorablemente ao Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa, dentro da convocatoria de 2011 de Mención de Excelencia dos programas de Doutoramento impartidos nas universidades españolas.

Os programas de doutoramento que obtiveron a Mención hacia a Excelencia, constituirán un referente internacional. A relación de programas que foron distinguidos con dita Mención incorporaranse ao Sistema Integrado de Información Universitaria -SIIU-, no que constará información actualizada relativa ao seguimento de tales Mencións.

A Mención de Excelencia ten por obxeto expresar o reconoñecemento a solvencia científico-técnica e formadora dos programas de doutoramento das universidades españolas, así como a dos grupos de investigación ou departamentos que se ocupan da formación de doutores.

Máis información