Seguimento alumnado

O Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa dispón dende o curso 2019/2020 dun proceso de seguimento do alumnado detallado no seguinte acordo da Comisión Académica do Programa de Doutoramento.

Seguimento alumnado 2014/2015

Seguimento alumnado 2015/2016

Seguimento alumnado 2016/2017

Seguimento alumnado 2017/2018

Seguimento alumnado 2018/2019

Seguimento alumnado 2019/2020

Calendario seguimento (Xuño 2021)

Calendario seguimento (Setembro 2021)

Seguimento alumnado 2021/2022