EMPLEO | OFERTAS DE EMPREGO: CITMAga-OT-11/2022, CITMAga-OT-12/2022, CITMAga-OT-13/2022, CITMAga-OT-14/2022, CITMAga-OT-15/2022: 5 contratos como investigadores/as colaboradores/as

1. OFERTA DE EMPREGO CITMAga-OT-11/2022: 1 contrato como investigador/a colaborador/a no marco do programa propio de investigación do CITMAga, na área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”

DENOMINACIÓN: Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento da Axenda Científica do CITMAga. Na Área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”.

REFERENCIA DA OFERTA: CITMAga-OT-11/2022.

DESCRICIÓN DO POSTO: 1 contrato como investigador/a colaborador/a.

TRABALLOS A REALIZAR: realización de tarefas de investigación na Área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: modelización con series de tempo, estudos de predición, estudo e caracterización da incerteza mediante técnicas estatísticas.

MÁIS INFORMACIÓN:
Web CITMAga: https://citmaga.gal/gl/w/ot-11-2022
Web ITMATI: http://www.itmati.com/citmaga-ot-11-2022

2. OFERTA DE EMPREGO CITMAga-OT-12/2022: 1 contrato como investigador/a colaborador/a no marco do programa propio de investigación do CITMAga, na área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”

DENOMINACIÓN: Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento da Axenda Científica do CITMAga. Na Área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”.

REFERENCIA DA OFERTA: CITMAga-OT-12/2022.

DESCRICIÓN DO POSTO: 1 contrato como investigador/a colaborador/a.

TRABALLOS A REALIZAR: realización de tarefas de investigación na Área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: procesamento de datos mediante a linguaxe de programación Python, integración de estruturas de datos con entorno de optimización matemática, apoio en procesamento e validación de resultados, apoio na creación e mantemento de Bases de Datos, desenvolvemento de visualizacións en PowerBI.

MÁIS INFORMACIÓN:
Web CITMAga: https://citmaga.gal/gl/w/ot-12-2022
Web ITMATI: http://www.itmati.com/citmaga-ot-12-2022

3. OFERTA DE EMPREGO CITMAga-OT-13/2022: 1 contrato como investigador/a colaborador/a no marco do programa propio de investigación do CITMAga, na área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”

DENOMINACIÓN: Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento da Axenda Científica do CITMAga. Na Área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”.

REFERENCIA DA OFERTA: CITMAga-OT-13/2022.

DESCRICIÓN DO POSTO: 1 contrato como investigador/a colaborador/a.

TRABALLOS A REALIZAR: realización de tarefas de investigación na área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: creación de novas interfaces e mellora incremental e adición de funcionalidades á interface existente, algoritmia para replicar o funcionamento das aplicacións de producción.

MÁIS INFORMACIÓN:
Web CITMAga: https://citmaga.gal/gl/w/ot-13-2022
Web ITMATI: http://www.itmati.com/citmaga-ot-13-2022

4. OFERTA DE EMPREGO CITMAga-OT-14/2022: 1 contrato como investigador/a colaborador/a no marco do programa propio de investigación do CITMAga, na área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”

DENOMINACIÓN: Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento da Axenda Científica do CITMAga. Na Área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”.

REFERENCIA DA OFERTA: CITMAga-OT-14/2022.

DESCRICIÓN DO POSTO: 1 contrato como investigador/a colaborador/a.

TRABALLOS A REALIZAR: Realización de tarefas de investigación na Área de Investigación e Transferencia “ Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “ Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “ Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: Desenvolvemento e validación de modelos de optimización matemática, desenvolvemento de algoritmia propia, integración dos desenvolvementos nas contornas de cálculo.

MÁIS INFORMACIÓN:
Web CITMAga: https://citmaga.gal/gl/w/ot-14-2022
Web ITMATI: http://www.itmati.com/citmaga-ot-14-2022

5. OFERTA DE EMPREGO CITMAga-OT-15/2022: 1 contrato como investigador/a colaborador/a no marco do programa propio de investigación do CITMAga, na área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”

DENOMINACIÓN: Contratación no marco do programa propio de investigación do consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), aprobado polo Consello Reitor o 25 de maio de 2022, para o desenvolvemento da Axenda Científica do CITMAga. Na Área de Investigación e Transferencia “Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”.

REFERENCIA DA OFERTA: CITMAga-OT-15/2022.

DESCRICIÓN DO POSTO: 1 contrato como investigador/a colaborador/a.

TRABALLOS A REALIZAR: realización de tarefas de investigación na Área de Investigación e Transferencia “ Competitividade Industrial” dentro do programa de investigación “ Produción e xestión eficientes” e na liña de investigación “ Tecnoloxía Matemática e eficiencia enerxética”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: mellora incremental do fluxo de cálculo, mellora incremental e adición de funcionalidades á interface existente, creación da interfaces gráficas e, creación dunha base bases de datos, desenvolvemento de algoritmia propia.
MÁIS INFORMACIÓN:
Web CITMAga: https://citmaga.gal/gl/w/ot-15-2022
Web ITMATI: http://www.itmati.com/citmaga-ot-15-2022