EMPLEO | OFERTA DE EMPREGO: CITMAga-OT-17/2022: 1 contrato como investigador/a colaborador/a no marco do proxecto "Modelado e Simulación dunha cidade intelixente"

DENOMINACIÓN: “Modelado e Simulación dunha cidade intelixente”.

REFERENCIA DA OFERTA: CITMAga-OT-17/2022.

DESCRICIÓN DO POSTO: 1 contrato como investigador/a colaborador/a.

TRABALLO A REALIZAR: realización de tarefas de investigación no marco del proxecto “Modelado e Simulación dunha cidade intelixente”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: desenvolvemento, definición e posta en marcha do modelado e simulación de hábitos de mobilidade para o deseño de novas estratexias de mobilidade urbana.

MÁIS INFORMACIÓN:
Web CITMAga: https://citmaga.gal/gl/w/ot-17-2022
Web ITMATI: http://www.itmati.com/citmaga-ot-17-2022