Oferta de empleo

Convocatoria Pública 12/2015 de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado
Resume: O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran nos anexos I e II da presente convocatoria.
O persoal contratado colaborará especificamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado.

Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Prazo: 30/10/2015
Requisitos: Licenciado/a - Grao en Matemáticas (IP: JUan José Nieto Roig)
Requisitos: Licenciado/a - Grao en Matemáticas. Estar matriculado nun programa de doutoramento da USC (IP: JUan José Nieto Roig)
Convocatoria. Data publicación: 20/10/2015. O prazo de presentación de solicitudes remata o 30/10/2015