Libros y capítulos de libros


Se han encontrado 74 registros.

1) Rodríguez Veiga, J., Ginzo-Villamayor, M.J., Casas-Méndez, B. V. (To appear). Wildfire resources management: a decision support tool created with R to solve optimisation models in logistics for fighting forest fires. Proceedings ICIAM 2019. MS 'Success Stories of Mathematics in Societal Challenges and Industry' and the Industry Day. M. Cruz and C. Parés (eds.). SEMA SIMAI Springer Series. . ISSN: 2662-7183 Google Scholar

2) Regueira Fernández, X.L., Ginzo-Villamayor, M.J. (2019). "A cross-linguistic study of voiceless fricative sibilants in Galician and European Portuguese". Romance Phonetics and Phonology. (editors: Gibson, M. and Gil, J.) ISBN: 978-0-19-873940-1. pp. 62-76. Oxford University Press Google Scholar

3) Coladas Uria, Luis, Fernández Sotelo, María Ángeles (2019) . Técnicas de Investigación Social (ISBN: 978-84-09-13781-7). . USC Google Scholar

4) Alonso-Meijide, J. M., Costas, J., García-Jurado, I. (2019). Values, nullifiers and dummifiers Handbook of the Shapley value. pp. 75-92. Chapman and Hall . ISSN: 978135124 Google Scholar

5) González-Díaz, J., Bergantiños, G., González-Rueda, A. M. (2019). The Shapley rule for loss allocation in energy transmission networks Handbook of the Shapley Value. pp. 369-392. Chapman & Hall. CRC Series in Operations Research . ISSN: 978135124 Google Scholar

6) Ginzo-Villamayor, M.J.(2019) . VI XORNADA DE USUARIOS R EN GALICIA PROGRAMA E RESUMOSISBN: 978-84-09-15024-3. pp. 62. Editors: Ginzo-Villamayor, MJ Google Scholar

7) Mougán Bouzón, H., Rodríguez Ferreiros, R., Cabaleiro Casal, M.J., Ginzo-Villamayor, M.J., Vila López, D. (2018) . Coñecendo o cooperativismo na vitivinícola. Xunta de Galicia. AGACA. Dep. Legal: C 1545-2017 Google Scholar

8) García-Portugués, Eduardo, Crujeiras, R.M., González-Manteiga, W. (2018). "Smoothing-Based Tests with Directional Random Variables". Studies in Systems, Decision and Control. The Mathematics of the Uncertain A Tribute to Pedro Gil. 142. pp. 175-184. Springer Google Scholar

9) Espasandín Domínguez, J., Carollo Limeres, María del Carmen, Coladas Uria, Luis, Cadarso Suárez, Carmen María, Lado Baleato, O., Gude-Sampedro, F. (2018). "Bivariate Copula Additive Models for Location, Scale and Shape with Applications in Biomedicine". Studies in Systems, Decision and Control. 142. pp. 135-146. Springer Google Scholar

10) Coladas Uria, Luis, Fernández Sotelo, María Ángeles (2018) . Técnicas de Investigación Social (ISBN: 978-84-09-03930-2). . USC Google Scholar

11) Ginzo-Villamayor, M.J.(2018) . V XORNADA DE USUARIOS R EN GALICIA PROGRAMA E RESUMOSISBN: 9788409058051. pp. 63. Editors: Ginzo-Villamayor, MJ Google Scholar

12) Ameijeiras-Alonso, J., Crujeiras, R.M., Rodríguez-Casal, A. (2018). Directional statistics for wildfires Applied Directional Statistics: Modern Methods and Case Studies. CRC Press Google Scholar

13) González-Manteiga, W., Febrero-Bande, M., Piñeiro-Lamas, M. (2017). Semiparametric Prediction Models for Variables Related with Energy Production Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2016. pp. 3-15. Springer. ISBN 978-3-319-63082-3 Google Scholar

14) González-Manteiga, W., Zubelli, J., Monsalve-Cobis, Abelardo E., Febrero-Bande, M. (2017). "Goodness of Fit Test for Stochastic Volatility Models". . pp. 89-104. From Statistics to Mathematical Finance. Festschrift in Honour of Winfried Stute. Springer Google Scholar

15) Mougán Bouzón, H., Rodríguez Ferreiros, R., Cabaleiro Casal, M.J., Ginzo-Villamayor, M.J., Rey Louzán, S. (2017) . Coñecendo as cooperativas de horta e de flor. Consellería de Economía, Emprego e Industria. Xunta de Galicia. AGACA. Dep. Legal: C-278/2017 Google Scholar

16) Febrero-Bande, M., González-Manteiga, W., Oviedo, M (2017). Variable selection in Functional Additive Regression Models Functional Statistics and Related Fields. pp. 113-122. Springer, Cham. . ISSN: 978-3-319 Google Scholar

17) Ginzo-Villamayor, M.J.(2017) . IV XORNADA DE USUARIOS R EN GALICIA PROGRAMA E RESUMOS. pp. 36. Editors: Ginzo-Villamayor, MJ Google Scholar

18) Coladas Uria, Luis, Fernández Sotelo, María Ángeles (2017) . Técnicas de Investigación Social (ISBN: 978-84-697-5686-7). . USC Google Scholar

19) Almomani, A., Saavedra-Nieves, P., Sánchez-Vila, E, (2017). Ensembles of Decision Trees for Recommending Touristic Items. In Ferrández Vicente J., Álvarez-Sánchez J. et al., editors, Biomedical Applications Based on Natural and Artificial Computing. IWINAC 2017 . 10338. pp. 510-519. Springer, Cham, Lecture Notes in Computer Science . ISSN: Google Scholar

20) Mougán Bouzón, H., Rodríguez Ferreiros, R., Cabaleiro Casal, M.J., Ginzo-Villamayor, M.J., Vila López, D., Rey Louzán, S. (2016) . Coñecendo o cooperativismo na gandería. Consellería de Economía, Emprego e Industria. Xunta de Galicia. Dep. Legal: C-889/2003 Google Scholar

21) Faraldo Roca, Pedro, Crujeiras, R.M., Martínez Calvo, Adela, Lombardía, M. J., Naya Fernández, Salvador, Matías, J.M., Carreira V., Fernández de Castro, Belén M. (2016) . Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2011-2012. . pp. 248. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). ISBN: 978-84-617-4678-1 Google Scholar

22) Coladas Uria, Luis, Fernández Sotelo, María Ángeles (2016) . Técnicas de Investigación Social (ISBN: 978-84-617-4173-1). . USC Google Scholar

23) Ginzo-Villamayor, M.J.(2016). Modelización onomástica As matemáticas do veciño. Actas do Seminario de Iniciación á Investigación. pp. 33-38 Google Scholar

24) Ginzo-Villamayor, M.J., S. Pértega, Santiago-Pérez MI (2016) . II ENCONTRO GALAICO-PORTUGUÉS DE BIOMETRÍA con aplicación ás Ciencias da Saúde, á Ecoloxía e ás Ciencias do Medio Ambiente. PROGRAMA E RESUMOS. ISBN: 978-84-608-8178-0. pp. 375 Google Scholar

25) Mougán Bouzón, H., Cabaleiro Casal, M.J., Rodríguez Ferreiros, R., Ginzo-Villamayor, M.J., Vila López, D., Couso Costa, L., Fernández Redondo, M., Rey Louzán, S. (2015) . XVIII Informe sobre a xestión e o estado do cooperativismo agrario en Galicia. Dirección Xeral de Traballo e Economía Social. Xunta de Galicia. AGACA. Dep. Legal: C-889/2003 Google Scholar

26) Coladas Uria, Luis, Fernández Sotelo, María Ángeles (2015) . Técnicas de Investigación Social. . USC. ISBN: 978-84-608-2178-6 Google Scholar

27) Ginzo-Villamayor, M.J., Alonso-Meijide, J. M., Ramil Novo, L. A. (2015) . ACTAS XII CONGRESO GALEGO DE ESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN DE OPERACIÓNS. Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN: 978-84-8192-522-7. pp. 424. Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo e SGAPEIO. Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo e SGAPEIO. Editors: Ginzo-Villamayor, MJ; Alonso Meijide, J.M; Ramil-Novo, L. Google Scholar

28) Faraldo Roca, Pedro, Crujeiras, R.M., Martínez Calvo, Adela, Lombardía, M. J., Naya Fernández, Salvador, Matías, J.M., Carreira V., Fernández de Castro, Belén M. (2015) . Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2010-2011. . pp. 196. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). ISBN: 978-84-608-2588-3 Google Scholar

29) Faraldo Roca, Pedro, Crujeiras, R.M., Martínez Calvo, Adela, Lombardía, M. J., Naya Fernández, Salvador, Matías, J.M., Carreira V., Fernández de Castro, Belén M. (2014) . Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2009-2010.. . pp. 194. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) Google Scholar

30) Mougán Bouzón, H., Cabaleiro Casal, M.J., Rodríguez Ferreiros, R., Ginzo-Villamayor, M.J., Vila López, D., Ares Fernández, C., Couso Costa, L., Fernández Redondo, M., Francos Gendra, R. (2014) . XVII Informe sobre a xestión e o estado do cooperativismo agrario en Galicia Google Scholar

31) Coladas Uria, Luis, Fernández Sotelo, María Ángeles (2014) . Técnicas de Investigación Social. . USC. ISBN: 978-84-943003-3-3-3-4 Google Scholar

32) Romero-Rodríguez, M.A., Vázquez-Odériz, L., López-García, M. Mar, Maroto Leal, J., Estévez Calvar, N., Sieiro Piñeiro, P., Abollo Rodríguez, E., Rodríguez Bernaldo de Quirós, A, Sendón García, R., Paseiro-Losada, P., Otero Pazos, P., Cruz Freire, J.M., Barbosa Pereira, L., Vecino Bello, X., Moldes Menduiña, A.B., Ramil Novo, L. A. (2014) . Guía visual para la evaluación sensorial de la calidad del pescado congelado. Centro tecnológico del Mar – Fundación CETMAR. ISBN: 978-84-697-0470-7 Google Scholar

33) Febrero-Bande, M., Oviedo, M (2014). "Functional Regression Models with Temporal and/or Spatial Dependence". Contributions in infinite-dimensional statistics and related topics. pp. 107-112. Società Editrice Esculapio Google Scholar

34) Alonso-Meijide, J. M., Casas-Méndez, B. V., Fiestras-Janeiro, M. G. (2013). A review of some recent results on power indices (a reissue) Power, Voting, and Voting Power: 30 Years After (Holler, M. J. and Nurmi, H. Eds.). pp. 233-247. Springer Google Scholar

35) Mougán Bouzón, H., Cabaleiro Casal, M.J., Ginzo-Villamayor, M.J., Rodríguez Ferreiros, R., Vila López, D., Ares Fernández, C., Couso Costa, L., Fernández Redondo, M., Francos Gendra, R., Pardal Coca, R. (2013) . XVI Informe sobre a xestión e o estado do cooperativismo agrario en Galicia. AGACA. Google Scholar

36) Alonso-Meijide, J. M., Casas-Méndez, B. V., Fiestras-Janeiro, M. G., Holler, M. J., Nohn, A. (2013). Coalition configurations and the public good index Power, Voting, and Voting Power: 30 Years After. pp. 303-315. Springer Google Scholar

37) Morrondo Pelayo, M.P., López Pereira, J.E., Fernández Montes, M.C., Sierra Sánchez, M.D., Mallo Rey, M., Baña Souto, J.M., Faraldo Roca, Pedro, Crujeiras, R.M., Fernández de Castro, Belén M., Lombardía, M. J., Naya Fernández, Salvador, Matías, J.M., Carreira V., Martínez Calvo, Adela (2013). "Análisis por rama de conocimiento de los resultados obtenidos en los estudios de inserción laboral de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia". X Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES 2013). pp. 1259-1267. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). Google Scholar

38) Coladas Uria, Luis, Fernández Sotelo, María Ángeles (2013) . Técnicas de Investigación Social. . Meubook. ISBN: 978-84-941723-8-0 Google Scholar

39) Casas-Méndez, B. V., Fiestras-Janeiro, M. G., García-Jurado, I., González-Díaz, J. (2012 (Primera reimpresión: febrero de 2016)) . Introducción a la Teoría de Juegos. ISBN: 978-84-9887-913-1. Universidad de Santiago de Compostela Google Scholar

40) Faraldo Roca, Pedro, Crujeiras, R.M., Martínez Calvo, Adela, Lombardía, M. J., Naya Fernández, Salvador, Matías, J.M., Carreira V., Fernández de Castro, Belén M. (2012) . Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2008-2009. . pp. 180. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). ISSN: C27242012 Google Scholar

41) Fernández Sotelo, María Ángeles, Coladas Uria, Luis, Iglesias Patiño, Carlos Luis (2012) . Técnicas de Investigación Social. . Meubook. ISBN: 978-84-940469-8-4 Google Scholar

42) Quintela Estévez-Peregrina, Fernández Gomez, A.B., Martínez Calvo, Adela, Parente Morales, G., Sánchez Rúa, M.T. (2012) . TransMath. Innovative Solutions from Mathematical Technology. Springer Google Scholar

43) Morrondo Pelayo, M.P., López Pereira, J.E., Fernández Montes, M.C., Sierra Sánchez, M.D., Mallo Rey, M., Baña Souto, J.M., Faraldo Roca, Pedro, Crujeiras, R.M., Fernández de Castro, Belén M., Lombardía, M. J., Naya Fernández, Salvador, Matías, J.M., Carreira V., Martínez Calvo, Adela (2012). "A inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia". IX Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES 2012). pp. 1328-1332. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) Google Scholar

44) Chernick, Michael R., González-Manteiga, W., Crujeiras, R.M., Barrios, Erniel B. (2011). "Bootstrap methods". International Encyclopedia of Statistica Science. pp. 169-174. Springer Google Scholar

45) González-Manteiga, W., Crujeiras, R.M. (2011). "A general view of the goodness-of-fit tests for statistical models". Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity. pp. 3-17. Springer Series in Synergetics Google Scholar

46) Alonso-Meijide, J. M., Ferreira, F., Álvarez-Mozos, M., Pinto (2011). Power Indices applied to the Portuguese Parliament Dynamics, Games, and Science II (ISBN: 978-3-642-14787-6). pp. 97-105. Springer Google Scholar

47) Y. X. Zhao, Wang, Shou-Yang, Coladas Uria, Luis, Mishra, S.K. (2011). "A Derivative for Semi-preinvex Functions and its Applications in Semi-preinvex Programming". Topics in Nonconvex Optimization . Springer Optimization and its Applications, 50. pp. 79-86. Springer Google Scholar

48) González-Manteiga, W., Vieu, Philippe (2011). "Methodological Richness of Functional Data Analysis. In: Learning and Data Science. (Editors: Bottou, L. et al)". . Chapman&Hall Google Scholar

49) Delsol, L., Ferraty F, Martínez Calvo, Adela (2011). Functional Data Analysis: An Interdisciplinary Statistical Topic Statistical Learning and Data Science. (editors: Bottou, L. et al.). pp. 189-195. Chapman and Hall Google Scholar

50) Crujeiras, R.M., Ruiz-Medina, M.D. (2011). "Wavelet-based minimum contrast estimation of linear Gaussian random fields". Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics. pp. 63-69. Physica-Verlag (Springer) Google Scholar

51) Alonso-Meijide, J. M., Fiestras-Janeiro, M. G., García-Jurado, I. (2011). A New Power Index for Spatial Games Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity. pp. 275-285. Springer Series in Synergetics Google Scholar

52) Ferraty F, Martínez Calvo, Adela, Vieu, Philippe (2011). Thresholding in nonparametric functional regression with scalar response Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics. pp. 103-109. Physica-Verlag (Springer) Google Scholar

53) Fraiman, R., Pateiro-López, B. (2011). "Functional Quantiles". Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics. pp. 123-129. Physica-Verlag (Springer) Google Scholar

54) Faraldo Roca, Pedro, Crujeiras, R.M., Lombardía, M. J., Naya Fernández, Salvador, Matías, J.M., Carreira V., Fernández de Castro, Belén M., Martínez Calvo, Adela (2011) . Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2007-2008. . pp. 166. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). ISSN: 978-84-61 Google Scholar

55) Reyes Santías F, Cadarso Suárez, Carmen María, Martínez Calvo, Adela (2011). "Applying a simulation model to manage waiting lists for hospital inpatient activity in a EU region". Modelling for Engineering and Human Behaviour 2011. (editors: Jódar et al.). pp. 279-283. Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar Google Scholar

56) Ginzo-Villamayor, M.J.(2011). Índices de pobreza en Galicia As matemáticas do veciño. Actas do Seminario de Iniciación á Investigación. 9. pp. 11-14. Instituto de Matemáticas. Universidade de Santiago de Compostela . ISSN: 2171-6536 Google Scholar

57) Coladas Uria, Luis, Fernández Sotelo, María Ángeles, Iglesias Patiño, Carlos Luis (2011) . Técnicas de Investigación Social. . Unidixital. ISBN: 978-84-615-4625-1 Google Scholar

58) Quintela Estévez-Peregrina, González-Manteiga, W., Alonso Alonso - María Teresa, Ginzo-Villamayor, M.J., López-Ratón, M. (2010) . Mapa i-MATH de demanda empresarial de tecnología matemática. pp. 179 Google Scholar

59) Quintela Estévez-Peregrina, González-Manteiga, W., Alonso Alonso - María Teresa, Ginzo-Villamayor, M.J., López-Ratón, M. (2010) . i-MATH Map of Company Demand for Mathematical Technology. pp. 175 Google Scholar

60) González-Díaz, J., García-Jurado, I., Fiestras-Janeiro, M. G. (2010) . An introductory course on mathematical game theory. Graduate Studies in Mathematics, Vol. 115. American Mathematical Society Google Scholar

61) Faraldo Roca, Pedro, Crujeiras, R.M., Lombardía, M. J., Naya Fernández, Salvador, Matías, J.M., Carreira V., Fernández de Castro, Belén M. (2010) . Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2006-2007. . pp. 161. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) Google Scholar

62) Coladas Uria, Luis, Fernández Sotelo, María Ángeles, Iglesias Patiño, Carlos Luis (2010) . Técnicas de Investigación Social. . Unidixital. ISBN: 978-84-693-6783-4 Google Scholar

63) Roca Pardiñas, Javier, Cadarso Suárez, Carmen María, González-Manteiga, W. (2009). "Resampling and testing in regression models with environmetrical applications". Comprehensive Chemometrics . 1. pp. 171-187. Elsevier Google Scholar

64) Faraldo Roca, Pedro, Crujeiras, R.M., Carreira V., Fernández de Castro, Belén M., Iglesias Patiño, Carlos Luis, Lombardía, M. J., Matías, J.M., Naya Fernández, Salvador (2009) . Impacto das prácticas na inserción laboral dos titulados na Universidad de Santiago de Compostela. . Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela Google Scholar

65) Crujeiras, R.M., Faraldo Roca, Pedro, Lombardía, M. J., Fernández de Castro, Belén M., Carreira V., Matías, J.M., Naya Fernández, Salvador (2009) . Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2005-2006. . pp. 148. ACSUG Google Scholar

66) Matías, J.M., Febrero-Bande, M., González-Manteiga, W., Reboredo, J.C. (2008). Gradient Boosting GARCH and Neural Networks for Time Series Prediction Supervised and Unsupervised Ensemble Methods and Their Applications. Studies in Comp. Intelligence. pp. 153-164. Springer Google Scholar

67) Crujeiras, R.M., Carreira V., Faraldo Roca, Pedro, Fernández de Castro, Belén M., Lombardía, M. J., Matías, J.M., Naya Fernández, Salvador (2008) . Accedendo ao mercado laboral. Un estudo por titulacións. . ACSUG Google Scholar

68) Crujeiras, R.M., Carreira V., Faraldo Roca, Pedro, Fernández de Castro, Belén M., Lombardía, M. J., Matías, J.M., Naya Fernández, Salvador (2008) . Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2003-2005. . ACSUG Google Scholar

69) Crujeiras, R.M.(2008). "Innovación docente en Bioestatística para a adquisición de competencias". A innovación educativa na Universidade de Santiago de Compostela. Mellora da Calidade Docente 2004-2007. pp. 239-252. ICE Google Scholar

70) Martínez Calvo, Adela(2008). Presmoothing in Functional Linear Regression Functional and Operatorial Statistics. pp. 223-229. Springer Physica-Verlag Heidelberg Google Scholar

71) Pateiro-López, B.(2008) . Set estimation under convexity type restrictions. PhD Thesis Google Scholar

72) Roca Pardiñas, Javier, Cadarso Suárez, Carmen María, González-Manteiga, W. (2007). Bootstrap methods for testing interactions in GAMs. Statistical Methods for Biostatistics and Related Fields (Härdle W, Mori Y, and Vieu Ph. Eds.). pp. 147-166. Springer Google Scholar

73) Alonso-Meijide, J. M., Casas-Méndez, B. V. (2007). The public good index when some voters are incompatible Homo Oeconomicus, special issue Measuring Power IV. 24. pp. 449-468. Gianfranco Gambarelli (ed.). Accedo Verlag . ISSN: 0943-0180 Google Scholar

74) Crujeiras, R.M., Faraldo Roca, Pedro, Fernández de Castro, Belén M., Iglesias Patiño, Carlos Luis, Matías, J.M., Naya Fernández, Salvador (2006) . Estudo da Inserción Laboral dos Titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001-2003. . pp. 116. ACSUG Google Scholar