Autonómicos


Proyectos Autonómicos (16)

1) ED431C 2017/38
Consolidación e estruturación de unidades de investigación (grupos competitivos)

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2020.

2) FEADER 2017/3B
EVID. Prácticas innovadoras para combatir las enfermedades de la vid

Consellería de Medio Rural (Autonómico)

Fin: 31-10-2019.

3) Red de investigación (ED341D R2016/051)
Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial (Rede TMATI)

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2018.

4) Red de investigación (ED341D R2016/011)
Tecnoloxías e análise dos datos lingüísticos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2018.

5) ITMATI-C18-2014
Unidad Mixta de Investigación ITMATI-Repsol

Xunta de Galicia (GAIN), Repsol (Autonómico)

Fin: 30-11-2017.

6) 2013-PG064
Consolidación e estruturación de unidades de investigación (grupos competitivos)

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2016.

7) 2014 SGR 1403
Epidemiologia, Prevenció i Control de les Malalties Transmissibles

Agència de Gestió d'Ajusts Universitaris i de Recerca (AGAUR) - Generalitat de Catalunya (Autonómico)

Fin: 31-12-2016.

8) Red de investigación
Tecnoloxías e análise dos datos lingüísticos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2015.

9) Red de investigación
Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial (Rede TMATI)

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2015.

10) EM 2012/111
Deseño de algoritmos para problemas de programación enteira e non linear

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-10-2014.

11) FEADER 2012/76
PRODILACT

Xunta de Galicia (Autonómico)

Fin: 15-02-2014.

12) Red de investigación
Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial (Rede ITMATI)

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2013.

13) Red de investigación
IEMath-Galicia

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2013.

14) Red de investigación
Tecnoloxías e análise dos datos lingüísticos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2013.

15) 10MDS207015PR
MODELOS DE INFERENCIA NON PARAMÉTRICA PARA INDICADORES MEDIOAMBIENTAIS

Xunta de Galicia (Autonómico)

Fin: 22-12-2013.

16) DOG 24/12/2010 (proxecto coordinado do 10TAL010CT )
Establecemento dun método sensorial específico para especies pesqueiras non contempladas no marco lexislativo

Consellería de Economía e Industria, Xunta de Galicia (Autonómico)

Fin: 30-09-2013.