CongresosSe han encontrado 742 registros.

1) Juan A. Arias; Baluja-González, A.; de Sousa, B.; de Uña Álvarez, Jacobo; Díaz-Louzao, C.; Duarte, E.; Gutiérrez-Botella, J.; Faes, C.; Garcia-Tahoces, Pablo; Ginzo-Villamayor, M.J.; Gude-Sampedro, F.; Jácome, M. A.; Kneib Thomas; Lado Baleato, O.; Lago-Balseiro, A.; Francisco de Asis L.A.; Meira-Machado, L.; Oviedo, M; Roca Pardiñas, Javier; MX Rodríguez-Álvarez and Rodríguez-Pastoriza, S. (2023).Galicia Node ... (Poster). Libro de actas: Libro de actas: BIOSTAT_NExT: advancing in the research of excellence in biostatistics at national and international level.. (pp: 19-20). 5ª Reunión General de BIOSTATNET. Santiago de Compostela (España).

2) Ginzo-Villamayor, M.J. and Crujeiras, R.M. (2023).Onomastic modelling for Galicia ... (Poster). Libro de actas: Libro de actas: BIOSTAT_NExT: advancing in the research of excellence in biostatistics at national and international level.. (pp: 46-47). 5ª Reunión General de BIOSTATNET. Santiago de Compostela (España).

3) Fanjul Hevia, A.; Pardo Fernández, Juan Carlos and González-Manteiga, W. (2022).Nonparametric methods for the comparison of ROC cu ... (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMME AND ABSTRACTS 16th International Conference on Computational and Financial Econometrics and 15th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics ISBN 978-9925-7812-6-3. (pp: 57-58). 15th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. (London (United Kingdom)).

4) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2022).Estimating the number of directional clusters from ... (Oral-Invitada). Libro de actas: PROGRAMME AND ABSTRACTS: 15th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics. ISBN 978-9925-7812-6-3. (pp: 139). 15th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics. (London (United Kingdom)).

5) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).The intervention of algorithms in forest fires ... (Oral-Invitada). Libro de actas: BCAM Workshop on Wildfires: Mathematical, Physical and Statistical investigation. (pp: 9). BCAM Workshop on Wildfires: Mathematical, Physical and Statistical investigations. Bilbao (España).

6) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).OnomasticDiversity: un paquete para cuantificar re ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de comunicaciones ISBN: 978-84-09-46015-1 . (pp: 21). I Congreso & XII Jornadas de Usuarios de R. Córdoba (España).

7) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).A transversalidade da Estatística e da Inve ... (Ponencia invitada). X Xornada De Formación SGAPEIO-AGAPEMA 2022. Santiago de Compostela (España).

8) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2022).Un test de multimodalidade baseado na verosimilitu ... (Comunicación oral). III PhDay-EIO. Vigo (España).

9) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).Unha investigación atípica ... (Ponencia invitada). III PhDay-EIO. Vigo (España).

10) Ezquerro, A.; Aneiros Pérez, German and Oviedo, M (2022).New covariates selection method in dynamic regress ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. (pp: 27-30). IX XORNADA DE USUARIOS R EN GALICIA. Santiago de Compostela (España).