Ámbito AutonómicoSe han encontrado 144 registros.

1) Borrajo, M.I.; Comas, C. and Mateu, J. (2021).APPLICATIONS OF KERNEL METHODS TO THE ANALYSIS OF ... (Comunicación oral). Libro de actas: Actas del XV Congreso SGAPEIO. XV Congreso SGAPEIO. Santiago de Compostela (España).

2) Borrajo, M.I. (2021).Sobre a etapa postdoutoral ... (Mesa redonda). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

3) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2021).Covariates selection in high-dimensional data and ... (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

4) González-Rodríguez, B. (2021).Avances en la resolución de problemas de op ... (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

5) Davila-Pena, L.; García-Jurado, I. and Casas-Méndez, B. V. (2021).Nova medida de influencia para avaliar a importanc ... (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

6) Ginzo-Villamayor, M.J. (2021).Técnicas estatísticas en xeoling&uum ... (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

7) Alonso-Pena, M. and Crujeiras, R.M. (2021).New nonparametric tools for circular regression ... (Comunicación oral). II PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

8) Oviedo, M (2021).Análisis de Datos Funcionales con R ... (Curso invitado). Departamento de Estadística e Investigacón Operativa, Universidade de Vigo. Online.

9) Alonso-Pena, M. (2021).Datos circulares e regresión: cando a perio ... (Comunicación oral). Libro de actas: https://pro-assets-usc.azureedge.net/cdn/ff/-I6BYlOCPmMWHQ4sze0HwFZ2echajVdJCX044MKQqw0/1621860076/public/documents/2021-05/programadefinitivo3.pdf.. (pp: 3). VIII Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela.

10) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2021).Selección de variables en alta dimensi&oacu ... (Comunicación oral). Libro de actas: https://pro-assets-usc.azureedge.net/cdn/ff/-I6BYlOCPmMWHQ4sze0HwFZ2echajVdJCX044MKQqw0/1621860076/public/documents/2021-05/programadefinitivo3.pdf. (pp: 3). VIII Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela.

11) Davila-Pena, L.; García-Jurado, I. and Casas-Méndez, B. V. (2021).AVALIACIÓN DA IMPORTANCIA DE CERTAS CARACTE ... (Comunicación oral). VIII Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela.

12) Ginzo-Villamayor, M.J.; Gómez-Rúa, M. and Saavedra Nieves, A. (2021).Obradoiro de LaTex ... (Curso invitado). Xornada De Formación SGAPEIO-AGAPEMA 2020. Online.

13) Novo Pérez, M.A.; Vaamonde Rivas, M.; Rodríguez Barreiro, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2020).Monitorización automática de incendi ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 978-84-09-24273-3. (pp: 50-53). VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Online.

14) Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2020).Functional regression models for the prediction of ... (Oral-Invitada). Libro de actas: Libro de resumos. (pp: 32). VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Online.

15) Saavedra-Nieves, P. and Crujeiras, R.M. (2020).Nonparametric estimation of directional highest de ... (Comunicación oral). Libro de actas: LIBRO DE RESUMOS - VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. ISBN 9 788409 242733.. (pp: 46-47). VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Online.

16) Davila-Pena, L.; Casas-Méndez, B. V. and García-Jurado, I. (2020).O emprego de R na detección das caracter&ia ... (Comunicación oral). Libro de actas: VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Libro de resumos. ISBN: 978-84-09-24273-3. (pp: 11 - 12). VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Online.

17) Molina-Valero, J.A.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A.; Álvarez-González, J.G.; Montes-Pita, F. and Pérez-Cruzado, C. (2020).FORTLS: un paquete de R para a estimación d ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 978-84-09-24273-3. (pp: 26-27). VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Online.

18) Rodríguez Barreiro, M.; Novo Pérez, M.A.; Vaamonde Rivas, M. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2020).Cálculo de mapas de risco e ocorrencia de i ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 978-84-09-24273-3. (pp: 37-39). VII Xornada de Usuarios de R en Galicia. Online.

19) Ginzo-Villamayor, M.J.; Rodríguez Barreiro, M.; Vaamonde Rivas, M. and Novo Pérez, M.A. (2020).Algoritmos y sistemas expertos en la lucha contra ... (Comunicación oral). II Foro Técnico da Civil UAVs Initiative. Santiago de Compostela (España).

20) Ginzo-Villamayor, M.J. (2020).#R20anosnonsonnada ... (Comunicación oral). Software Libre Científico Edición 2020. Santiago de Compostela (España).

21) Ginzo-Villamayor, M.J. and Martín Vila, M. (2019).Ferramentas para elaborar unha enquisa e implement ... (Curso invitado). Xornada De Formación SGAPEIO-AGAPEMA 2019. Santiago de Compostela (España).

22) Freijeiro González, L. (2019).Malo será! ... (Comunicación oral). Libro de actas: https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/matematicas/descargas/actas_definitivas_19_20_a4.pdf. (pp: 64). Matemáticas: habelas hainas, seguimos contándochas! 2019. Santiago de Compostela (España).

23) Conde Amboage M.; Van Keilegom, I. and González-Manteiga, W. (2019).Un novo contraste de bondade de axuste para modelo ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas do XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operación. (pp: 145-146). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

24) Oviedo, M; Roca Pardiñas, Javier; Cabo, C. and Ordóñez Galán, C. (2019).Hyperscale 3D point classification through functio ... (Poster). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

25) Davila-Pena, L.; Casas-Méndez, B. V. and R Penas, David (2019).Nuevos modelos derivados del truck and trailer rou ... (Poster). Libro de actas: XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Libro de actas I.S.B.N.: 978-84-09-15581-1. (pp: 202). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

26) Novo Pérez, M.A.; Buide Carballosa, A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2019).Rexións de incidencia dos incendios forestais en ... (Poster). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-15581-1. (pp: 223-224). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

27) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W.; Pardo Fernández, Juan Carlos and Van Keilegom, I. (2019).A test for comparing conditional ROC curves with m ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. I.S.B.N.: 978-84-09-15581-1. (pp: 157-158). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

28) Davila-Pena, L. and Casas-Méndez, B. V. (2019).Un nuevo algoritmo heurístico para el truck and t ... (Comunicación oral). Libro de actas: XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Libro de actas I.S.B.N.: 978-84-09-15581-1. (pp: 20). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

29) Ginzo-Villamayor, M.J.; Crujeiras, R.M. and Sousa Fernández, X. (2019).Variabilidade onomástica vs. variabilidade lingü ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISBN 978-84-09-15581-1. (pp: 102-103). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

30) Saavedra-Nieves, P. and Rodríguez-Casal, A. (2019).Extent of occurrence estimation for invasive plant ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro Actas XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. ISBN 978-84-09-15581-1. (pp: 104). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

31) Borrajo, M.I.; Leeson, A. and Eastoe, E. (2019).Analysis of extreme temperature events on Greenlan ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas do IVX Congreso SGAPEIO. (pp: 99-101). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

32) González-Rodríguez, B.; González-Rueda, A. M.; González-Díaz, J.; Pateiro-López, B.; Ossorio Castillo, J.; R Penas, David and Rodríguez Martínez, D. (2019).RAPOSa, a freely available solver for polynomial o ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas. XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. I.S.B.N.: 978-84-09-15581-1. (pp: 138). XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Vigo (España).

33) Oviedo, M (2019).Selección de variables aplicada a la predicción ... (Oral-Invitada). Seminario de Modelos de Estatística e Optimización con aplicaciones en la Energía. Santiago de Compostela.

34) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2019).Dealing with the LASSO adjustment problems as a va ... (Poster). Libro de actas: https://wgml.es/files/actas_wgml2019.pdf. (pp: 60). Machine Learning Workhop Galicia 2019 (WGML2019). A Coruña (España).

35) Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2019).Ejemplos de selección de variables funcionales en ... (Comunicación oral). Machine Learning Workhop Galicia 2019 (WGML2019). A Coruña (España).

36) Rodríguez Muíños, Miguel Ángel; Ginzo-Villamayor, M.J. and Rodríguez Gayoso, R. (2019).Presentación do "concurso MeLiSA" con R ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: U978E84ED9Eá5D24E3. (pp: 37). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

37) Rodríguez Muíños, Miguel Ángel; Ginzo-Villamayor, M.J. and Rodríguez Gayoso, R. (2019).O proxecto shinyapps de MeLiSA ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: U978E84ED9Eá5D24E3. (pp: 38). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

38) Novo Pérez, M.A.; Buide Carballosa, A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2019).Detección de incendios con datos de voos ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: U978E84ED9Eá5D24E3. (pp: 32-34). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

39) Ginzo-Villamayor, M.J. (2019).Introdución ao software R ... (Curso). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: U978E84ED9Eá5D24E3. (pp: 48). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

40) Oviedo, M (2019).Multivariate and functional data classification in ... (Curso). (pp: 49). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

41) Borrajo, M.I. and Conde Amboage M. (2019).Visualización de datos espaciais con R ... (Curso). Libro de actas: Libro de Resumos da VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. (pp: 17-20). VI Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

42) Freijeiro González, L.; Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, W. (2019).Dealing with the LASSO adjustment problems as a va ... (Comunicación oral). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

43) Conde Amboage M. (2019).A Estatística lonxe da media ... (Conferencia plenaria). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

44) Davila-Pena, L. (2019).Novos modelos e algoritmos de optimización para p ... (Comunicación oral). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

45) López Pérez, A.M.; Febrero-Bande, M.; González-Manteiga, W. and Álvarez Liébana, J. (2019).Statistical Inference in Diffusion Models with Sto ... (Comunicación oral). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

46) Fanjul Hevia, A. (2019).Inferencia estadística no paramétrica en curvas ... (Comunicación oral). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

47) González-Rodríguez, B.; González-Díaz, J.; González-Rueda, A. M.; Ossorio Castillo, J.; Pateiro-López, B.; R Penas, David and Rodríguez Martínez, D. (2019).Avances en la resolución de problemas de optimiza ... (Comunicación oral). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

48) Ginzo-Villamayor, M.J. (2019).Técnicas estatísticas en xeolingüística. Model ... (Comunicación oral). I PhDay-EIO. Santiago de Compostela (España).

49) Davila-Pena, L. (2019).Novas contribucións ao truck and trailer routing ... (Comunicación oral). Libro de actas: VII Encontro da Mocidade Investigadora, libro de resumos. ISBN: 978-84-17595-28-9. (pp: 121). VII Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

50) Ginzo-Villamayor, M.J. (2019).Sistemas de información xeográfica: QGIS ... (Comunicación oral). Software Libre Científico Edición 2019. Santiago de Compostela (España).

51) Arroyo-Condor, J.C. (2019).Herramientas útiles para desarrolladores ... (Comunicación oral). Software Libre Científico Edición 2019. Santiago de Compostela (España).

52) Crujeiras, R.M. (2019).Ciencia en aberto ... (Comunicación oral). Software Libre Científico Edición 2019. Santiago de Compostela (España).

53) Rodríguez Martínez, D.; González-Rodríguez, B.; González-Rueda, A. M.; González-Díaz, J.; R Penas, David and Ossorio Castillo, J. (2019).RAPOSa, a freely available solver for polynomial o ... (Comunicación oral). Seminario de Iniciación á Investigación. Santiago de Compostela (España).

54) Ginzo-Villamayor, M.J.; Buide Carballosa, A. and Novo Pérez, M.A. (2019).Algoritmos que apagan incendios: gestión eficient ... (Oral-Invitada). I Foro Técnico da Civil UAVs Initiative. Rozas y Lugo (España).

55) Ginzo-Villamayor, M.J. and Sousa Fernández, X. (2018).De palabras a números: a análise cuantitativa de ... (Comunicación oral). Para que serven os datos lingüísticos. Santiago de Compostela (España).

56) Conde Amboage M. (2018).Pero ti estás seguro diso? ... (Ponencia invitada). Libro de actas: As Matemáticas do veciño. Actas do Seminario de Iniciación á Investigación. (pp: 85-86). Matemáticas: habelas hainas, seguimos contándochas!. Santiago de Compostela (España).

57) Rodríguez Veiga, J.; Ginzo-Villamayor, M.J. and Casas-Méndez, B. V. (2018).Unha aplicación Shiny de R para a xestión de rec ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 45-48). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

58) Freijeiro González, L. (2018).Modelos estadísticos de clasificación con alta d ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 38-41). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

59) López Pérez, A.M. (2018).Ferramentas para reducir o tempo de execución en ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 52). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

60) Fanjul Hevia, A. (2018).Comparando métodos diagnósticos en R ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 42-43). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

61) Ginzo-Villamayor, M.J. (2018). Introdución ao software R ... (Curso). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 49). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

62) Novo Pérez, M.A.; Buide Carballosa, A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2018).Algoritmo de eficiencia nas descargas de auga ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 22-24). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

63) Pateiro-López, B. (2018).Estimación de conxuntos con R mediante os paquete ... (Ponencia invitada). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

64) Buide Carballosa, A.; Ginzo-Villamayor, M.J.; Novo Pérez, M.A. and Oviedo, M (2018).Integración de R en QGIS ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN: 9788409058051. (pp: 17-21). V Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

65) Davila-Pena, L. (2018).Teoría de colas y su aplicación a un caso cercan ... (Comunicación oral). Libro de actas: Actas do Seminario de Iniciación á Investigación - ISNN: 2171-6536. (pp: 15 - 20). Seminario de Iniciación á Investigación. Santiago de Compostela (España).

66) Meilán-Vila, A.; Opsomer, J.; Francisco-Fernández, M. and Crujeiras, R.M. (2018).Testing goodness-of-fit of parametric spatial tren ... (Comunicación oral). XoveTIC. A Coruña (España).

67) Freijeiro González, L. (2018).Big Data para Dummies: Introducción a los modelos ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de actas. ISSN: 2171-6536. (pp: 51-56). Seminario de Iniciación á Investigación. Santiago de Compostela (España).

68) Ginzo-Villamayor, M.J. (2018).Software matemático e estatístico ... (Comunicación oral). Software Libre Científico. Santiago de Compostela (España).

69) Raña-Míguez P. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2017).Recursos TIC na aula ... (Curso invitado). Xornada De Formación SGAPEIO-AGAPEMA 2017. Santiago de Compostela (España).

70) Ginzo-Villamayor, M.J. (2017).E ti… de quen vés sendo? ... (Comunicación oral). Matemáticas: habelas hainas, queremos contarchas!. Santiago de Compostela (España).

71) R Penas, David; González, P.; Doallo, R. and Banga, J.R. (2017).A novel distributed multimethod to solve challengi ... (Poster). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

72) Borrajo, M.I.; González-Manteiga, W. and Martínez Miranda, María Dolores (2017).Characterising point processes with covariates thr ... (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 77-88). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

73) Ameijeiras-Alonso, J.; Ley, C.; Verdebout, T. and Pewsey, A. (2017).Constructing optimal tests for circular symmetry ... (Comunicación oral). Libro de actas: Actas XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións (ISBN: 978-84-697-6999-7). (pp: 17-24). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

74) Meilán-Vila, A.; Francisco-Fernández, M. and Crujeiras, R.M. (2017).A testing method for linear spatial trends ... (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións ( ISBN 978-84-697-6999-7). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

75) Freijeiro González, L. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2017).Análisis estadístico de los incendios de Alberta ... (Poster). Libro de actas: ACTAS XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Ferrol do 26 ao 28 de outubro de 2017. ISBN 978-84-697-6999-7. (pp: 158-166). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

76) Saavedra-Nieves, P. and Rodríguez-Casal, A. (2017).Analysis of incidence of chronic granulocytic leuk ... (Comunicación oral). Libro de actas: Actas XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, Ferrol, Spain.. (pp: 299-300). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

77) Oviedo, M and Fernández-Casal, R. (2017).R markdown ... (Curso invitado). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

78) Rodríguez Veiga, J.; Ginzo-Villamayor, M.J. and Casas-Méndez, B. V. (2017).Un modelo de programación matemática para la sel ... (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Ferrol do 26 ao 28 de outubro de 2017. ISBN 978-84-697-6999-7. (pp: 281-292). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

79) Conde Amboage M. and Sánchez Sellero, C. (2017).A plug-in bandwidth selector for local lineal quan ... (Comunicación oral). Libro de actas: Actas do XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. ISBN: 978-84-697-6999-7. (pp: 102-113). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

80) Ginzo-Villamayor, M.J. and Crujeiras, R.M. (2017).Análise espazo-temporal dos apelidos toponímicos ... (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Ferrol do 26 ao 28 de outubro de 2017. ISBN 978-84-697-6999-7. (pp: 171-180). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

81) Fanjul Hevia, A.; González-Manteiga, W. and Pardo Fernández, Juan Carlos (2017).ROC curve comparison in the presence of covariate ... (Comunicación oral). Libro de actas: Actas XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. ISBN: 978-84-697-6999-7. (pp: 128-131). XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Ferrol (España).

82) Fanjul Hevia, A. (2017).Dibujando curvas ROC ... (Comunicación oral). IV Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

83) Fanjul Hevia, A. and Ginzo-Villamayor, M.J. (2017).R básico ... (Curso). IV Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

84) Saavedra-Nieves, P. and Rodríguez-Casal, A. (2017).Análise da incidencia da leucemia granulocítica ... (Comunicación oral). Libro de actas: Actas IV Xornada de Usuarios de R en Galicia. (pp: 15-16). IV Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

85) Fanjul Hevia, A. (2017).Comparando métodos de clasificación a través de ... (Comunicación oral). V Encontro Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

86) Ginzo-Villamayor, M.J.; Crujeiras, R.M. and Sousa Fernández, X. (2017).Patróns de rexionalización dos apelidos en Astur ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN 978-84-16954-84-1. (pp: 233-234). V Encontro Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

87) Tarrío-Saavedra, J.; Naya Fernández, Salvador; Zaragoza, S.; Flores-Sánchez, M.A.; Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2016).Aplicaciones del control estadístico de la calida ... (Comunicación oral). Machine Learning Workhop Galicia 2016. Santiago de Compostela (España).

88) Saavedra-Nieves, P.; Barreiro, P.; Durán, R.; Almomani, A.; Crujeiras, R.M.; Loureiro, M. and Sánchez-Vila, E, (2016).Recommender Systems: machine learning vs. theoreti ... (Comunicación oral). Machine Learning Workhop Galicia 2016. Santiago de Compostela (España).

89) Ginzo-Villamayor, M.J. (2016).R básico ... (Curso). III Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

90) Ginzo-Villamayor, M.J. (2016).Mapas con R ... (Oral-Invitada). III Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

91) Conde Amboage M. (2016).Regresión cuantil lineal local. Un nuevo paquete ... (Comunicación oral). III Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

92) Borrajo, M.I. (2016).Tratamento de modelos paramétricos de terremotos ... (Comunicación oral). III Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

93) Ameijeiras-Alonso, J. (2016).Creating a Board Game with R ... III Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

94) Fanjul Hevia, A. (2016).Inferencia estadística en curvas ROC con covariab ... (Comunicación oral). Libro de actas: IV Encontro Mocidade Investigadora: Libro de Resumos (ISBN:978-84-15876-88-5). (pp: 225). IV Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

95) Conde Amboage M.; González-Manteiga, W. and Sánchez Sellero, C. (2016).Técnicas de predición baseadas en modelos de reg ... (Poster). Libro de actas: IV Encontro Mocidade Investigadora. Libro de resumos (ISBN 978-84-15876-88-5). (pp: 379-380). IV Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

96) Ameijeiras-Alonso, J. (2016).Cómo ordenar revistas científicas ... (Comunicación oral). IV Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

97) Ginzo-Villamayor, M.J. (2016).Surname patterns in Galicia ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. ISBN 978-84-15876-88-5. (pp: 227-228). IV Encontro da Mocidade Investigadora. Santiago de Compostela (España).

98) Borrajo, M.I.; González-Manteiga, W. and Martínez Miranda, María Dolores (2015).Un estudio de simulación comparativo de la estima ... (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN 978-84-8192-522-7. (pp: 176-181). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

99) Ameijeiras-Alonso, J.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2015).ARTICLERANK: Una nueva forma de ordenar artículos ... (Comunicación oral). Libro de actas: Actas XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN 978-84-8192-522-7. (pp: 123-134). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

100) Calaza Díaz, L.; Suárez-Quintas, S.; Crujeiras, R.M.; Sousa Fernández, X.; Rodríguez-Casal, A. and Ríos-Viqueira, J.R. (2015).A method for processing perceptual dialectology da ... (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015 (ISBN 978-84-8192-522-7). (pp: 282-291). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

101) González-Rueda, A. M.; González-Díaz, J. and Fernández de Córdoba, M. P. (2015).Programación lineal sucesiva sin región de confi ... (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015.. (pp: 103-113). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

102) Oviedo, M; Tarrío-Saavedra, J.; Zaragoza, S.; Febrero-Bande, M. and Naya Fernández, Salvador (2015).Propuesta de un método para el control de calidad ... (Comunicación oral). Libro de actas: XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 206-210). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

103) Saavedra-Nieves, P.; González-Manteiga, W.; Fuentes-Santos, I. and Marey Pérez, Manuel F. (2015).Spatial pattern analysis of wildfires in Galicia ... (Poster). Libro de actas: ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN 978-84-8192-522-7. (pp: 382-383). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

104) Conde Amboage M.; González-Manteiga, W. and Sánchez Sellero, C. (2015).Predicting using quantile regression methods ... (Comunicación oral). Libro de actas: Actas XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN 978-84-8192-522-7. (pp: 135-146). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

105) Vázquez Pita, M.; García Luque, J.; Muñoz Ferreiro, N.; Romero-Rodríguez, M.A. and Vázquez-Odériz, L. (2015).Estadísticas sobre productos gallegos con DOP e I ... (Poster). Libro de actas: ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN 978-84-8192-522-7. XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

106) Ginzo-Villamayor, M.J. and Crujeiras, R.M. (2015).Modelización Onomástica ... (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN 978-84-8192-522-7. (pp: 292-299). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

107) González-Díaz, J. (2015).Optimización bajo incertidumbre: Un vistazo a la ... (Conferencia plenaria). Libro de actas: ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN 978-84-8192-522-7. (pp: 2). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

108) Rodríguez Veiga, J.; Gómez Costa, I.; Ginzo-Villamayor, M.J. and Casas-Méndez, B. V. (2015).Problemas de asignación en extinción de incendio ... (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN 978-84-8192-522-7. (pp: 98-102). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

109) López-García, M. Mar; Ramil Novo, L. A.; Romero-Rodríguez, M.A. and Vázquez-Odériz, L. (2015).Encuesta sobre compra y consumo de productos pesqu ... (Poster). Libro de actas: ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN 978-84-8192-522-7. (pp: 373). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

110) Rodríguez Veiga, J.; Novoa Flores, G.I and Casas-Méndez, B. V. (2015).Implementación de funciones generatrices para la ... (Comunicación oral). Libro de actas: ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN 978-84-8192-522-7. (pp: 170-173). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

111) Fernández Montes, M.C.; López Pereira, J.E.; Morrondo Pelayo, M.P.; Faraldo Roca, Pedro; Crujeiras, R.M.; Martínez Calvo, Adela; Lombardía, M. J.; Naya Fernández, Salvador; Matías, J.M.; Carreira V. and Fernández de Castro, Belén M. (2015).Os titulados universitarios no Sistema Universitar ... (Poster). Libro de actas: ACTAS XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións Lugo, 22-23-24 de outubro de 2015. ISBN 978-84-8192-522-7. (pp: 301-305). XII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións . Lugo (España).

112) Ameijeiras-Alonso, J. (2015).ExploRatory and statistical tools to investigate m ... (Comunicación oral). II Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

113) Ginzo-Villamayor, M.J. (2015).Visualización xeográfica de datos de onomástica ... (Comunicación oral). II Xornada de Usuarios de R en Galicia. Santiago de Compostela (España).

114) Ameijeiras-Alonso, J. (2015).Incendios en el Ártico ... (Comunicación oral). III Encontro da mocidade investigadora (EDI-USC). Santiago de Compostela (España).

115) Ginzo-Villamayor, M.J. (2015).Panorama político de Galicia ... (Comunicación oral). III Encontro da mocidade investigadora (EDI-USC). Santiago de Compostela (España).

116) Rodríguez Barreiro, M. and Alonso-Meijide, J. M. (2013).Cálculo de índices espaciales de poder en el par ... (Comunicación oral). XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

117) Febrero-Bande, M. and Oviedo, M (2013).Creando paquetes en R ... (Curso invitado). XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

118) Oviedo, M; Febrero-Bande, M. and Muñoz, MP (2013).Dependent Functional Regression Models for detecti ... (Comunicación oral). XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

119) García-Portugués, Eduardo; Crujeiras, R.M. and González-Manteiga, W. (2013).Goodness-of-fit tests for directional and linear d ... (Comunicación oral). XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

120) Ameijeiras-Alonso, J. (2013).Teoría estadística de la trasmisión de apellido ... (Poster). Libro de actas: Libro de Actas do congreso. ISBN: 84-695-8723-4. XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

121) Ginzo-Villamayor, M.J.; Crujeiras, R.M. and Sousa Fernández, X. (2013).Surname patterns in Galicia ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de Actas do congreso. ISBN: 84-695-8723-4. XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

122) Alonso-Meijide, J. M.; Casas-Méndez, B. V.; Fiestras-Janeiro, M. G.; Nohn, A. and Holler, M. J. (2013).Configuraciones coalicionales y public good index ... (Comunicación oral). XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. A Coruña (España).

123) Pateiro-López, B. (2011).Utilización de LATEX y Beamer ... (Curso invitado). X Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Pontevedra (España).

124) Fuentes-Santos, I.; González-Manteiga, W. and Marey Pérez, Manuel F. (2011).Análisis espacial de los incendios forestales reg ... (Comunicación oral). X Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Pontevedra (España).

125) Oviedo, M and Febrero-Bande, M. (2011).fda.usc: Implementation of functional GLM and GAM ... (Comunicación oral). Libro de actas: X Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. . (pp: 71). X Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Pontevedra (España).

126) García-Portugués, Eduardo; Crujeiras, R.M. and González-Manteiga, W. (2011).An algorithm for estimating circular-linear densit ... (Comunicación oral). Libro de actas: X Congreso Galego de Estatística e Investigación Operativa. Programa e Actas.. (pp: 23). X Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Pontevedra (España).

127) Faraldo Roca, Pedro; Crujeiras, R.M.; Fernández de Castro, Belén M.; Lombardía, M. J.; Naya Fernández, Salvador; Matías, J.M.; Martínez Calvo, Adela and Carreira V. (2011).Análise dos salarios dos titulados no SUG ... (Poster). Libro de actas: Actas do X Congreso de Estatística e Investigación de Operacións. X Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Pontevedra (España).

128) Crujeiras, R.M. (2011).O ABC da Estatística Espacial ... (Conferencia plenaria). Libro de actas: Actas do X Congreso de Estatística e Investigación de Operacións. X Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Pontevedra (España).

129) Ginzo-Villamayor, M.J. (2011).Índices de pobreza en Galicia ... (Poster). X Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Pontevedra (España).

130) Crujeiras, R.M. (2008).Índices de calidad en las universidades ... (Comunicación oral). Foro: Control Estadístico de la Calidad. Coruña (España).

131) Crujeiras, R.M. (2007).O mercado de traballo e os titulados universitario ... (Comunicación oral). I Foro de Emprego da USC. Santiago de Compostela (España).

132) Naya Fernández, Salvador; Carreira V.; Crujeiras, R.M.; Faraldo Roca, Pedro; Fernández de Castro, Belén M.; Lombardía, M. J. and Matías, J.M. (2007).Empregabilidade dos titulados nas universidades ga ... (Comunicación oral). VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

133) Quesada, M.; Cardeñosa, N.; Millet, JP and Oviedo, M (2007).Malaria en niños: situación epidemiológica de l ... (Poster). VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

134) Maria P. Pata; Vicente Lustres-Pérez; Crujeiras, R.M. and Fernández Pulpeiro E (2007).Aplicación de los modelos ZIP al estudio del eriz ... (Comunicación oral). VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

135) Ramil Novo, L. A.; Velo Sabín, R; Ceular Villace, A and Colmenero Álvarez, J.M. (2007).Estudio de la influencia de factores de interés e ... (Poster). Libro de actas: Abstract incluido en el libro de actas del congreso. (pp: 1 (número)). VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

136) Pateiro-López, B. and Rodríguez-Casal, A. (2007).Estimación de la longitud de la frontera bajo res ... (Comunicación oral). Libro de actas: Actas do VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. I.S.B. (pp: 47-51). VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

137) Casas-Méndez, B. V.; Carpente, L.; Fiestras-Janeiro, M. G.; García-Jurado, I.; Jácome, C. and Puerto, J. (2007).A model and heuristic algorithms for solving a tim ... (Poster). Libro de actas: Actas do VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 179-184). VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

138) Crujeiras, R.M. and Fernández-Casal, R. (2007).Métodos de estimación da dependencia de procesos ... (Comunicación oral). VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

139) Casas-Méndez, B. V.; Hendrickx, R. and Lorenzo-Freire, S. (2007).The two-stage constrained equal awards rule for mu ... (Poster). Libro de actas: Actas do VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. (pp: 121-126). VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

140) Castellano Méndez, M.; Molina F; González-Manteiga, W. and Roca, E, (2007).Determinación del número mínimo de variables pa ... (Comunicación oral). VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións. Santiago de Compostela (España).

141) Martínez Calvo, Adela and Piñeiro-Lamas, M. (2007).Análise de Series de Tempo: Unha aplicación ao M ... (Comunicación oral). Libro de actas: Mocidade Galega Investigadora. (pp: 25-28). Primeiro congreso galego da mocidade investigadora. Santiago de Compostela (España).

142) Pateiro-López, B. and Rodríguez-Casal, A. (2007).Estimación da lonxitude baixo condicións de suav ... (Comunicación oral). Libro de actas: Investigadora Galega. Relatorios do primeiro congreso galego da mocidade investigadora. I.S.B.N-13. 978-84-611-9731-6 . (pp: 29-34). Primeiro congreso galego da mocidade investigadora. Santiago de Compostela (España).

143) Crujeiras, R.M. (2007).Análise de datos no espazo: unha introdución á ... (Comunicación oral). Primeiro congreso galego da mocidade investigadora. Santiago de Compostela (España).

144) Crujeiras, R.M. (2007).A acreditación en Europa ... (Comunicación oral). Xornadas Informativas para os Comités dos POPs. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela (España).