Regional


Regional Projects (30)

1) ED431C 2021/24
Consolidación e estruturación de unidades de investigación (grupos competitivos)

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (Autonómico)

Fin: 31-12-2024.

2) ED431C 2017/38
Consolidación e estruturación de unidades de investigación (grupos competitivos)

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2020.

3) ED431C2016-040 (GRC)
Grupo de referencia competitiva-IO1-inferencia estatística, decisión e investigación operativa

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 30-11-2019.

4) FEADER 2017/3B
EVID. Prácticas innovadoras para combatir las enfermedades de la vid

Consellería de Medio Rural (Autonómico)

Fin: 31-10-2019.

5) Red de investigación (ED341D R2016/051)
Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial (Rede TMATI)

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2018.

6) Red de investigación (ED341D R2016/011)
Tecnoloxías e análise dos datos lingüísticos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2018.

7) ITMATI-C18-2014
Unidad Mixta de Investigación ITMATI-Repsol

Xunta de Galicia (GAIN), Repsol (Autonómico)

Fin: 30-11-2017.

8) 2013-PG064
Consolidación e estruturación de unidades de investigación (grupos competitivos)

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2016.

9) 2014 SGR 1403
Epidemiologia, Prevenció i Control de les Malalties Transmissibles

Agència de Gestió d'Ajusts Universitaris i de Recerca (AGAUR) - Generalitat de Catalunya (Autonómico)

Fin: 31-12-2016.

10) R2014/014 (Red de investigación)
Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial (Rede TMATI)

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2015.

11) R2014/007 (Red de investigación)
Tecnoloxías e análise dos datos lingüísticos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2015.

12) EM 2012/111
Deseño de algoritmos para problemas de programación enteira e non linear

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-10-2014.

13) CN 2012/179 (Red de investigación)
Tecnoloxías e análise dos datos lingüísticos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2013.

14) CN 2012/316 (Red de investigación)
Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial (Rede ITMATI)

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2013.

15) CN 2012/077 (Red de investigación)
IEMath-Galicia

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2013.

16) 10MDS207015PR
MODELOS DE INFERENCIA NON PARAMÉTRICA PARA INDICADORES MEDIOAMBIENTAIS

Xunta de Galicia (Autonómico)

Fin: 22-12-2013.

17) DOG 24/12/2010 (proxecto coordinado do 10TAL010CT )
Establecemento dun método sensorial específico para especies pesqueiras non contempladas no marco lexislativo

Consellería de Economía e Industria, Xunta de Galicia (Autonómico)

Fin: 30-09-2013.

18) Ref. (Sin especificar)
Consolidación e estruturación de unidades de investigación (grupos competitivos)

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 31-12-2012.

19) 10MRU028E
LOXISLACT. Sistema telemétrico e de xestión para a mellora da loxística da recollida do leite nas cooperativas agrarias

Xunta de Galicia (Autonómico)

Fin: 31-12-2012.

20) INCITE09 207 064 PR
Contribucións á Teoría de Xogos

Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. (Autonómico)

Fin: 01-12-2012.

21) Ref. (Sin especificar)
MATHEMATICA Consulting and Computing de Galicia. Renovación

Xunta de Galicia (Autonómico)

Fin: 31-12-2010.

22) PGIDIT07PXIB207031PR
Modelos de predición con datos funcionais. Aplicacións mediambientais e financeiras

Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. (Autonómico)

Fin: 31-12-2010.

23) Ref. (Sin especificar)
Consolidación e estruturación de unidades de investigación (redes de investigación)

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 30-12-2010.

24) PGIDIT07MDS049E
SIPENOZON-Desenvolvemento dun sistema de identificación e predicción de episodios de NOx eOzono Troposférico para unidades de calidade do aire

Consellería de Innovación e Industria. Xunta de Galicia (Autonómico)

Fin: 31-12-2009.

25) PGIDIT06PXIB2007009PR
Análise estatística de problemas socioeconómicos, medioambientais e tecnolóxicos

Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. (Autonómico)

Fin: 31-12-2009.

26) USC/GI1914
Modelización estatística e aplicacións

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (Autonómico)

Fin: 13-12-2009.

27) Ref. (Sin especificar)
Kiwigal: kiwi galego: estudos de mercado, caracterización e industrialización

Tecnoloxías da Alimentación (TAL) (Autonómico)

Fin: 31-10-2009.

28) RED MATHEMATICA Consulting and Computing de Galicia
MATHEMATICA Consulting and Computing de Galicia

Xunta de Galicia (Autonómico)

Fin: 31-12-2008.

29) PGIDIT06PXIC207038PN
Teoría de Juegos y Asignación de Costes

Xunta de Galicia (Autonómico)

Fin: 31-12-2007.

30) PGIDIT06PXIA207054IF
Plataforma estadística GRID de computación paralela y distribuida

Consellería de Innovación e Industria. Xunta de Galicia (Autonómico)

Fin: 31-12-2006.