Meetings737 congresses were found.

1) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).OnomasticDiversity: un paquete para cuantificar re ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de comunicaciones ISBN: 978-84-09-46015-1 . (pp: 21). I Congreso & XII Jornadas de Usuarios de R. Córdoba (España).

2) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).A transversalidade da Estatística e da Inve ... (Ponencia invitada). X Xornada De Formación SGAPEIO-AGAPEMA 2022. Santiago de Compostela (España).

3) Bolon, D.; Crujeiras, R.M. and Rodríguez-Casal, A. (2022).Un test de multimodalidade baseado na verosimilitu ... (Comunicación oral). III PhDay-EIO. Vigo (España).

4) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).Unha investigación atípica ... (Ponencia invitada). III PhDay-EIO. Vigo (España).

5) Ezquerro, A.; Aneiros Pérez, German and Oviedo, M (2022).New covariates selection method in dynamic regress ... (Comunicación oral). Libro de actas: Libro de resumos. (pp: 27-30). IX XORNADA DE USUARIOS R EN GALICIA. Santiago de Compostela (España).

6) González-Manteiga, W.; Borrajo, M.I. and Fuentes-Santos, I. (2022).STATISTICAL INFERENCE WITH SYNTHETIC FUNCTIONAL DA ... (Conferencia plenaria). 8TH IBERIAN MATHEMATICAL MEETING. Sevilla (España).

7) Ezquerro, A.; Aneiros Pérez, German and Oviedo, M (2022).Automatic covariates selection in dynamic regressi ... (Comunicación oral). Libro de actas: Proceedings of V XoveTIC Conference. XoveTIC 2022. (pp: 34-36). V Congreso XoveTIC. A Coruña (España).

8) Ginzo-Villamayor, M.J. (2022).As matemáticas unha ferramenta para a loita ... (Comunicación oral). Noite Europea das Persoas Investigadoras. Santiago de Compostela (España).

9) Borrajo, M.I. (2022).Estatística e o azar nas probas da COVID-19 ... (Oral-Invitada). Noite Europea das Persoas Investigadoras. Santiago de Compostela (España).

10) Febrero-Bande, M.; Colubi, A.; González-Manteiga, W. and Gil González-Rodríguez (2022).The two sample problem for functional data ... (Comunicación oral). Libro de actas: http://www.cmstatistics.org/RegistrationsV2/COMPSTAT2022/viewSubmission.php?id=384&token=0p9or318r1219p7s8np4r59r1r233q41. 24th International Conference on COMPUTATIONAL STATISTICS (COMPSTAT 2022). Bolonia (Italia).