2 Prazas Profesor Axudante Doutor

Concursos 1001 a 1053/20-21 (profesorado axudante doutor e profesorado asociado) (enlace ao Taboleiro electrónico e ao Servizo de Planificación de PDI)

Convocatoria

Nº de Concurso: 1024/20-21 Dedic: T
Nº de Prazas: 1(FX0432)
Área de coñecemento: Análise Matemática
Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización
Perfil: Materias da área
Centro (*): Facultade de Matemáticas
Localidade: Santiago de Compostela

Nº de Concurso: 1025/20-21 Dedic: T
Nº de Prazas: 1(FX0433)
Área de coñecemento: Estatística e Investigación Operativa
Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización
Perfil: Estatística (G4011107)
Centro (*): Facultade de Matemáticas
Localidade: Santiago de Compostela