Convocatoria prazas de profesor axudante doutor, profesor asociado

Concurso 1001 a 1102/18-19, prazas de profesor axudante doutor, profesor asociado na área de Estatística e Investigación Operativa
Publicado por: Servizo de Planificación de PDI

Data de Resolución Reitoral/DOG/BOE: 10.04.2018
Data de publicación de Resolución Reitoral/DOG/BOE: 20.04.2018
Data límite de entrega de solicitudes: 15.05.2018. A guía docente (profesor axudante doutor e profesor interino de substitución) e o proxecto de actividades docentes (profesor asociado) pódense entregar ata o 20.06.2018

Máis información