Wenceslao González Manteiga, Premio Nacional de Estatística

O INE outorgou este galardón ao catedrático da USC pola súa achega á modelización non paramétrica de dinámicas e dependencias en sistemas complexos e ao desenvolvemento da estatística non paramétrica nos últimos 30 anos.

Máis información