Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Materia

  Código: G1011423   Materia: Traballo Fin de Grao
  Campus: Santiago   Titulación: Grao en Matemáticas
  Facultade/Escola: Facultade de Matemáticas
  Curso:   Tipo: Obrigatoria    Cuatrimestre: Anual
  Créditos: 12   Teoría:
  Encerado:
  Laboratorio:
  Profesores: Mª de los Ángeles Casares de Cal, César Andrés Sánchez Sellero, Alberto Rodríguez Casal, Beatriz Pateiro López, Wenceslao González Manteiga, Julio González Díaz, Manuel Febrero Bande, Rosa María Crujeiras Casais, Balbina Virginia Casas Méndez, José Manuel Prada Sánchez
  Material: Non dispoñible