Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Docencia

Curso Académico: 2023/2024

1) Probabilidade e Estatística

2) Traballo Fin de Grao

3) Inferencia Estatística

4) Estadística Matemática

5) Inxeniería Financeira

6) Contrastes de especificación

7) Doctorado