Project summary

EspañolEnglishANáLISE E PREDICCIóN DO PREZO DE ACTIVOS FINANCIEIROS (CONTINUACIóN)


Reference: 2003/CL222
Lines: Not available
Financial entity: Fundación Caixa Galicia
Participant entities: Universidade de Santiago de Compostela
From: 11-04-2003
To: 10-04-2004
Web page: Not available
Members:  
Wenceslao González Manteiga (IP)
Manuel Febrero Bande (Part.)
Juan Carlos Reboredo Nogueira (Part.)

 
Back