EspañolEnglishANáLISE ESTATíSTICO DE VARIABLES ESTáTICAS E DINáMICAS RELACIONADAS CO FUNCIONAMENTO ELéCTRICO E OS SISTEMAS DE COLADA EN FORNOS DE FERROALEACIóNS


Reference: 2002/CG497
Lines: Not available
Financial entity: Ferroatlántica I+D
Participant entities: Universidade de Santiago de Compostela
From: 01-01-2003
To: 31-12-2003
Web page: Not available
Members:  
Wenceslao González Manteiga (IP)
José Manuel Prada Sánchez (Part.)
Manuel Febrero Bande (Part.)
María Castellano Méndez (Bolseiro)

 
Back