Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

ESTUDO ESTATÍSTICO SOBRE O VOLUME DE TURISMO E EXCURSIONISMO EN GALICIA DURANTE 2006. ENQUISAS: DESTINO, ORIXE E EXCURSIONISMO

Referencia: 2006/CP371
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: TurGalicia, S.A.
Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela
Dende: 01-07-2006
Ata: 31-03-2007
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
José Manuel Prada Sánchez (IP)
María del Carmen Carollo Limeres (Part.)
Luis Coladas Uria (Part.)
Pedro Faraldo Roca (Part.)
Manuel Febrero Bande (Part.)
Ignacio García Jurado (Part.)
Wenceslao González Manteiga (Part.)
María Ángeles Fernández Fernández (Part.)
María Ángeles Fernández Sotelo (Part.)
María José Lombardía Cortiña (Part.)
César Andrés Sánchez Sellero (Part.)

s