Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

ESTUDIO ESTATÍSTICO SOBRE O TURISMO EN GALICIA (ENQUISA DE ORIXE 2004)

Referencia: 2004/CP578
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: TurGalicia, S.A.
Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela
Dende: 01-11-2004
Ata: 30-04-2005
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
José Manuel Prada Sánchez (IP)
Manuel Febrero Bande (Part.)
María Ángeles Fernández Fernández (Part.)
Wenceslao González Manteiga (Part.)
César Andrés Sánchez Sellero (Part.)

s