Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

ESTUDIO ESTATÍSTICO SOBRE O TURISMO EN GALICIA ( ENQUISA DE DESTINO 2004 )

Referencia: 2004/CE347
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: TurGalicia, S.A.
Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela
Dende: 01-07-2004
Ata: 30-09-2004
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
José Manuel Prada Sánchez (IP)
María del Carmen Carollo Limeres (Part.)
Luis Coladas Uria (Part.)
Pedro Faraldo Roca (Part.)
Manuel Febrero Bande (Part.)
María Ángeles Fernández Fernández (Part.)
María Ángeles Fernández Sotelo (Part.)
Ignacio García Jurado (Part.)
Wenceslao González Manteiga (Part.)
María José Lombardía Cortiña (Part.)
César Andrés Sánchez Sellero (Part.)

s