Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

ESTUDIO ESTATÍSTICO SOBRE O TURISMO EN GALICIA (ENQUISA DE ORIXE 2002)

Referencia: 2002/CP463
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: TurGalicia, S.A.
Entidades participantes: Universidade de santiago de Compostela
Dende: 03-01-2002
Ata: 04-11-2002
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
José Manuel Prada Sánchez (IP)
Manuel Febrero Bande (Part.)
Wenceslao González Manteiga (Part.)
María José Lombardía Cortiña (Part.)
César Andrés Sánchez Sellero (Part.)

s