Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

ESTUDIO ESTATÍSTICO SOBRE O TURISMO EN GALICIA (ENQUISA DE DESTINO - 2002)

Referencia: 2002/CP220
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: TurGalicia, S.A.
Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela
Dende: 01-07-2002
Ata: 30-09-2002
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
José Manuel Prada Sánchez (IP)
María del Carmen Carollo Limeres (Part.)
Luis Coladas Uria (Part.)
Pedro Faraldo Roca (Part.)
Manuel Febrero Bande (Part.)
César Andrés Sánchez Sellero (Part.)
María José Lombardía Cortiña (Part.)
Wenceslao González Manteiga (Part.)
Ignacio García Jurado (Part.)
María Ángeles Fernández Fernández (Part.)
María Ángeles Fernández Sotelo (Part.)

s