Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

ESTATÍSTICA DO TURISMO QUE PERNOCTA EN ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS (EN GALICIA DURANTE O ANO 2001)

Referencia: 2001/CP038
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: Instituto Galego de Estatística
Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela
Dende: 01-01-2001
Ata: 31-12-2002
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
José Manuel Prada Sánchez (IP)
María del Carmen Carollo Limeres (Part.)
Luis Coladas Uria (Part.)
Manuel Febrero Bande (Part.)
Pedro Faraldo Roca (Part.)
Ignacio García Jurado (Part.)
Wenceslao González Manteiga (Part.)
María Ángeles Fernández Fernández (Part.)
María Ángeles Fernández Sotelo (Part.)
María José Lombardía Cortiña (Part.)
César Andrés Sánchez Sellero (Part.)

s