Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

CIVIL UAVS INITIATIVE. FASE C. BIODIVERSIDAD

Referencia: CITMAga-C111-2022
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: Babcock Mission Critical Services Fleet Management S.A.
Entidades participantes: CITMAGA, USC, Babcock Mission Critical Services Fleet Management S.A.
Dende: 10-11-2022
Ata: 30-04-2025
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
Manuel Febrero Bande (IP)
María José Ginzo Villamayor (IP)
Wenceslao González Manteiga (Part.)
Beatriz Pateiro López (Part.)
Marta Rodríguez Barreiro (Personal contratado)
Manuel Antonio Novo Pérez (Personal contratado)
Ana Buide Carballosa (Personal contratado)
Non dispoñible

s