Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

CIVIL UAVS INITIATIVE. FASE B

Referencia: ITMATI-C64-2018
Liñas: A personalización e integración de algoritmos en QGIS desenrolados por outros contratistas e o desenrolo de algoritmos relacionados con “Estatística e Intelixencia Artificial”.
Entidade financiadora: Babcock Mission Critical Services Fleet Management S.A.
Entidades participantes: ITMATI, USC, Babcock Mission Critical Services Fleet Management S.A.
Dende: 01-10-2018
Ata: 30-06-2021
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
Wenceslao González Manteiga (IP)
María José Ginzo Villamayor (IP)
Manuel Febrero Bande (Part.)
Beatriz Pateiro López (Part.)
Ana Buide Carballosa (Personal contratado)
Manuel Antonio Novo Pérez (Personal contratado)
Non dispoñible

s