Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

TECNOLOXÍAS E ANÁLISE DOS DATOS LINGÜÍSTICOS

Referencia: Red de investigación (ED341D R2016/011)
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Entidades participantes: USC, UVigo
Dende: 01-01-2017
Ata: 31-12-2018
Páxina web: http://ilg.usc.es/tecandali/
Integrantes:  
Xulio Sousa Fernández (IP)
José María Alonso Meijide (Part.)
Luis Coladas Uria (Part.)
Rosa María Crujeiras Casais (Part.)
Pedro Faraldo Roca (Part.)
Manuel Febrero Bande (Part.)
María Ángeles Fernández Sotelo (Part.)
Julio González Díaz (Part.)
Wenceslao González Manteiga (Part.)
M. De Las Nieves Muñoz Ferreiro (Part.)
Beatriz Pateiro López (Part.)
José Manuel Prada Sánchez (Part.)
Luis Alberto Ramil Novo (Part.)
Alberto Rodríguez Casal (Part.)
César Andrés Sánchez Sellero (Part.)
Jose Ameijeiras Alonso (Part.)
María Isabel Borrajo García (Part.)
Mercedes Conde Amboage (Part.)
Arís Fanjul Hevia (Part.)
María José Ginzo Villamayor (Part.)
Ángel Manuel González Rueda (Part.)
Manuel Oviedo de la Fuente (Part.)
Grupo de Investigación FILGA (Part.)
Grupo de Investigación GTM (Part.)
Grupo de Investigación COGRADE (Part.)
Grupo de Investigación GSI (Part.)
Grupo de Investigación TALG (Part.)
Grupo de Investigación GRADES (Part.)

s