Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

REDE TECNOLÓXICA DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL (REDE TMATI)

Referencia: Red de investigación (ED341D R2016/051)
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Entidades participantes: UDC, USC, UVIGO
Dende: 01-01-2017
Ata: 31-12-2018
Páxina web: http://www.itmati.com/
Integrantes:  
Alfredo Bermúdez de Castro (IP)
José María Alonso Meijide (Part.)
Luis Coladas Uria (Part.)
Rosa María Crujeiras Casais (Part.)
Pedro Faraldo Roca (Part.)
Manuel Febrero Bande (Part.)
María Ángeles Fernández Sotelo (Part.)
Wenceslao González Manteiga (Part.)
M. De Las Nieves Muñoz Ferreiro (Part.)
Beatriz Pateiro López (Part.)
José Manuel Prada Sánchez (Part.)
Luis Alberto Ramil Novo (Part.)
Alberto Rodríguez Casal (Part.)
César Andrés Sánchez Sellero (Part.)
Jose Ameijeiras Alonso (Part.)
María Isabel Borrajo García (Part.)
Mercedes Conde Amboage (Part.)
Arís Fanjul Hevia (Part.)
María José Ginzo Villamayor (IP)
Ángel Manuel González Rueda (Part.)
Manuel Oviedo de la Fuente (Part.)
Grupo de Investigación mat+i (Part.)
Grupo de Investigación GSC(1) (Part.)
Grupo de Investigación GSC(2) (Part.)
Grupo de Investigación MODES (Part.)
Grupo de Investigación MOSISOLID (Part.)
Grupo de Investigación MA1 (Part.)
Grupo de Investigación INFERES (Part.)

s