Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

PLANNING FOR ENERGY EFFICIENT CITIES (PLEEC)

Referencia: ENER/FPVII314704/PLEEC
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: Comisión Europea
Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela
Dende: 01-04-2013
Ata: 31-03-2016
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
Juan Enrique Arias Rodríguez (IP)
Wenceslao González Manteiga (Part.)
Alfredo Bermúdez de Castro (Part.)

s