Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

PLATAFORMA INDEPENDENTE OPERATIVA PARA EQUIPOS DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO (PLATINO)

Referencia: ITC-20113001
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: Cinfo, Contenidos Informativos Personalizados, S.L.U.
Entidades participantes: Universidad de Santiago de Compostela
Dende: 24-05-2012
Ata: 31-05-2014
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
Manuel Febrero Bande (IP)
María José Ginzo Villamayor (Part.)
Wenceslao González Manteiga (Part.)
Beatriz Pateiro López (Part.)
Non dispoñible

s