Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

SIPEI 2012

Referencia: 2011/C604
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: ENDESA
Entidades participantes: Universidad de Santiago de Compostela
Dende: 01-11-2011
Ata: 31-10-2012
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
Wenceslao González Manteiga (IP)
Manuel Febrero Bande (Part.)
Mercedes Conde Amboage (Part.)

s