Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

REALIZACIÓN DO DESEÑO METODOLÓXICO E ANÁLISE DE RESULTADOS DA ENQUISA DE DESTINO 2010.

Referencia: 2010/CE690
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: TurGalicia, S.A.
Entidades participantes: Universidad de Santiago de Compostela
Dende: 25-06-2010
Ata: 20-11-2010
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
José Manuel Prada Sánchez (IP)
María del Carmen Carollo Limeres (Part.)
Luis Coladas Uria (Part.)
Rosa María Crujeiras Casais (Part.)
Pedro Faraldo Roca (Part.)
María Ángeles Fernández Fernández (Part.)
María Ángeles Fernández Sotelo (Part.)
Ignacio García Jurado (Part.)
Wenceslao González Manteiga (Part.)
María José Lombardía Cortiña (Part.)
Beatriz Pateiro López (Part.)
César Andrés Sánchez Sellero (Part.)

s