Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

MODELOS DE INFERENCIA NON PARAMÉTRICA PARA INDICADORES MEDIOAMBIENTAIS

Referencia: 10MDS207015PR
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: Xunta de Galicia
Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela
Dende: 07-07-2010
Ata: 22-12-2013
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
Wenceslao González Manteiga (IP)
Manuel Febrero Bande (Part.)
José Manuel Prada Sánchez (Part.)
María Piñeiro Lamas (Part.)
María Leyenda Rodríguez (Part.)
Manuel Oviedo de la Fuente (Part.)
Adela Martínez Calvo (Part.)
Mercedes Conde Amboage (Part.)
Eduardo García Portugués (Part.)
Iván Gómez Costa (Personal contratado)

s