Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN (GRUPOS COMPETITIVOS)

Referencia: Ref. (Sin especificar)
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Entidades participantes: Universidad de Santiago de Compostela
Dende: 15-09-2010
Ata: 31-12-2012
Páxina web: http://eio.usc.es/pub/gi1914/
Integrantes:  
Wenceslao González Manteiga (IP)
José María Alonso Meijide (Part.)
Carmen María Cadarso Suárez (Part.)
María del Carmen Carollo Limeres (Part.)
Luis Coladas Uria (Part.)
José Manuel Colmenero Álvarez (Part.)
Rosa María Crujeiras Casais (Part.)
Pedro Faraldo Roca (Part.)
Manuel Febrero Bande (Part.)
María Ángeles Fernández Fernández (Part.)
María Ángeles Fernández Sotelo (Part.)
Carlos Luis Iglesias Patiño (Part.)
Xosé Luis Otero Cepeda (Part.)
José Manuel Prada Sánchez (Part.)
Luis Alberto Ramil Novo (Part.)
Alberto Rodríguez Casal (Part.)
Antonio Sampayo Flores (Part.)
César Andrés Sánchez Sellero (Part.)
Mikel Álvarez Mozos (Part.)
Beatriz Pateiro López (Part.)
María José Ginzo Villamayor (Part.)
Julio González Díaz (Part.)
Manuel Oviedo de la Fuente (Part.)
Paula Saavedra Nieves (Part.)
Mercedes Conde Amboage (Part.)
Eduardo García Portugués (Part.)
Isabel María Martínez Silva (Part.)
Altea Lorenzo Arribas (Part.)
Borja Raúl Lafuente Rego (Part.)
María Oliveira Pérez (Part.)
M. De Las Nieves Muñoz Ferreiro (Part.)

s