Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

AXUDA DO MEC PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DE APOIO-MODALIDADE DE TÉCNICOS DE PROXECTOS DE I+D

Referencia: Ref. (Sin especificar)
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: DGI (PN)
Entidades participantes: Universidad de Santiago de Compostela
Dende: 26-01-2007
Ata: 25-01-2010
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
Wenceslao González Manteiga (IP)

s