Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

RISCO OPERACIONAL: MEDIDA E XESTIÓN

Referencia: Ref. (Sin especificar)
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: Fundación Caixa Galicia
Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela
Dende: 17-12-2008
Ata: 30-07-2009
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
Juan Carlos Reboredo Nogueira (IP)
Wenceslao González Manteiga (Part.)

s