Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

REALIZACIÓN DE ESTUDOS DIRIXIDOS Á ANÁLISE E COÑECEMENTO DA EVOLUCIÓN DA ECONOMÍA GALEGA

Referencia: Ref. (Sin especificar)
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: Fundación Caixa Galicia
Entidades participantes: Universidad de Santiago de Compostela
Dende: 27-02-2008
Ata: 30-09-2009
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
Alberto Meixide Vecino (IP)
Wenceslao González Manteiga (Part.)

s