Wenceslao González Manteiga

Catedrático de Estatística
Universidade de Santiago de Compostela - USC

Proxecto

INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE ÁREAS PEQUENAS (2009)

Referencia: Ref. (Sin especificar)
Liñas: Non dispoñible
Entidade financiadora: Instituto Galego de Estatística
Entidades participantes: Universidad de Santiago de Compostela
Dende: 05-06-2009
Ata: 20-12-2009
Páxina web: Non dispoñible
Integrantes:  
Wenceslao González Manteiga (IP)
José Manuel Prada Sánchez (Part.)
María José Lombardía Cortiña (Part.)
Roberto Domínguez Gómez (Part.)

s