Wenceslao González Manteiga

Professor of Statistics
University of Santiago de Compostela - USC

Project

ANÁLISES E PREDICCIÓN DO PREZO DE ACTIVOS FINANCEIROS

Reference: 2002/CL208
Lines: Not available
Financial entity: Fundación Caixa Galicia
Participant entities: Universidade de santiago de Compostela
From: 24-04-2002
To: 23-11-2002
Web page: Not available
Members:  
Wenceslao González Manteiga (IP)
Manuel Febrero Bande (Part.)
Juan Carlos Reboredo Nogueira (Part.)

s